กระจก Stained Glass

กระจก Stained Glass เป็นกระจก 3 ชั้น ประเข้าด้วยกัน โดยชั้นกลางเป็นชั้นลวดลายศิลป์ ประกอบด้วยดอกกระจกเจียรปลีสีต่างๆ ล้อมรอบกลุ่มชิ้นงานเจียรปลีด้วยกระจกสีพื้นที่มีลวดลาย และยึดกลุ่มดอกและลายด้วยเส้นสีทองเหลืองขัดเงา ปิดล้อมชิ้นงานด้วยกระจกนิรภัยหน้าและหลัง พร้อมทำสุญญากาศก่อนที่จะล้อมรอบกระจกด้วยยางเหนียวที่มีแผ่นอลูมิเนียมเป็นไส้กลาง ทำให้กระจกคงรูปทรงและสีสันของกระจกคงทนยากต่อการเปลี่ยนแปลงลวดลายที่เราคัดสรรมาผลิตเป็นลวดลายสไตล์ต่างๆซึ่งสวยอมตะ

ตัวอย่างบานกระจก

STGD01 บานกระจกไม้สนอกาติส  80×200 กระจก 2YD20

STGD01 บานกระจกไม้สักสวนป่า  90×200 กระจก พาลาสโซ่ 05 สีทอง

STGD03 บานกระจกไม้สน  80×200 กระจกโพโดเลีย 03 สีทอง

STGD14 บานกระจกไม้สน  80×200 กระจกมานา 02 สีทอง

STGD17 บานกระจกไม้สน  80×200 กระจก 3YD 24A

STGD17 บานกระจกไม้สน  80×200 กระจก 3YD 25A

PSTGD 02 บานกระจกไม้สน  80×200 กระจก นาวีโอ 06 สีทอง

 

PSTGD 02 บานกระจกไม้สน  80×200 กระจก นาวีโอ 07 สีทอง

PSTGD 05 บานกระจกไม้สน  80×200 กระจก เทมเป้01 สีทอง

PSTGD 05 บานกระจกไม้สน  80×200 กระจก 3YD 25A