ชุดโต๊ะกินข้าว ไม้มะค่า ทำสีเคลือบด้าน

 

ชั้นวางโครงเหล็กสีดำด้าน ไม้เต็ง ทำสีเคลือบด้าน

 

โต๊ะบาร์ เหล็กสีดำด้าน ไม้ประดู่ทำสีเคลือบด้าน